7.21.2017

मानसून सूचना 9 [2017]

 The southeastern parts of Rajasthan may also receive moderate to heavy rains during  the next 48 hours.(saturday evening) 

मॉनसून सूचना 5 [2018]

1. मानसून मुम्बई, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विधर्भ, छत्तीशगढ़, उड़ीसा पहुँच चुका है। 2. मानसून पूर्व की बारिश पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड मे...