6.18.2016

18 जून मानसून समाचार

1. मानसून ने विधर्व , रायलसीमा , तटीय आंध्रप्रदेश ओड़ीसा, झारखंड, बिहार के साथ साथ छतीशगढ में प्रवेश कर चूका है
2. जल्दी ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून  महाराष्ट्र मैं 1-2 दिन मई। प्रवेश कर जायेगा

मॉनसून सूचना 5 [2018]

1. मानसून मुम्बई, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विधर्भ, छत्तीशगढ़, उड़ीसा पहुँच चुका है। 2. मानसून पूर्व की बारिश पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड मे...